חיפוש סימני מסחר

שדות מאפייני חיפוש
בהתאם לצורת החיפוש יאותרו כל הסימנים אשר שמם בעברית או בלועזית מכיל את רצף התווים שהוזן.
מאפיני תאריך הבקשה
מאפיני תאריך רישום

רשימת תוצאות חיפוש

(700 רשומות ראשונות)
מספר סימןהסימןבעלים עיקרייםמצבתאריך בקשהתאריך רישוםסיווגמספר בינלאומידמותנסח
seek-warrow-wעמודמתוך 1arrow-eseek-eפריטים לעמודאין פריטים להצגה