Skip Navigation Links
יציאה
הדרכה לשימוש באתר
הגשת בקשות ופניות
יומן סימני המסחר
מאגר סימני מסחר
שינוי סיסמא
לאחר שינוי סיסמא ואישורה, תועבר למסך הפניות שלך, לבירור מצבן של פניות קודמות.
פרטים המסומנים בכוכבית נדרשים על מנת לתת לך את השירותים המבוקשים.
שינוי סיסמא למשתמש
שם משתמש :
סיסמא ישנה :
סיסמא חדשה :
סיסמא חדשה (הקשה חוזרת) :
  
שכחת סיסמא? כתוב ל:
  חשוב לדעת
    הסיסמא תהיה בת 8 תווים לפחות.
    הסיסמא תכיל לפחות 2 ספרות.
    הסיסמא תכיל לפחות 2 אותיות אנגליות גדולות.
    הסיסמא תכיל לפחות 2 אותיות אנגליות קטנות.
    הסיסמא תכיל תו אחד לפחות שאינו אלפא-נומרי
    מתוך הרשימה !@#$%*()_+^&.
משתמש חדש
אם אינך מוגדר במערכת, הרשם כמשתמש חדש ולאחר מכן, הזן את פרטיך כמשתמש רשום.
Skip Navigation Links
הדרכה לשימוש באתר |
יומן סימני מסחר |
מאגר סימני מסחר